مقالات

چالش های جدید پناهندگی ( محمد رفیق رجاء) مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Admin   
شنبه ، 11 جدی 1389 ، 19:04      (مشاهده: 71393)

 picture 018.jpg - 99.67 Kb   درآمد بحث:

 30 سال تلاطم جنگ وبحران نا امنی خانه وکاشانه ملیون ها افغانستانی را به اتش کشید وانها را آواراه ساخت. بیش از یک دهه است که آنها , با عبور از خطر صدها عقبه ای  مرگ آفرین راهی اروپا, استرالیا, کانادا وامریکا می گردند. اکنون در سال 2011 عملا دها هزار افغانستانی در این سو وآن سوی جهان بدون هیچ سرنوشت وآینده ای روشنی با انبوه ازمشکلات پرونده های پناهندگی  دست به گریبان است. فقدان آگاهی لازم از قوانین ومعاهدات بین المللی , عمده ترین مشکل است که علت اصلی بازگشت ویا اقامت طولانی آنهارا در کمپ ها تشکیل می دهد.

این نوشته ادعای طرح تمام مباحث پیرامون مسایل پیچیده پناهندگی را ندارد. وهم لازم نمی بیند , تا بحث های بیشتر تئوریک را, برای پرونده های استثنای سیاسی , عقیدتی ویا اقتصادی ... طرح نماید. البته که کیسهای عادی وغیر عادی هرچند با استدلال های متفاوت اما هردوباید ازمبنای توجیهی علتهای که در معاهدات بین المللی زکر شده است بر خور دار باشد. توجه نوشته موجود بیشتر معطوف به کیس های معمولی هم وطنانم است که بر اثر جنگهای ضد انسانی طالبان این وارثان جاهل تاج وتخت حکومت های فاشیستی , از وطن آواراه شده است. مطالب این نوشته به خاطر ساده سازی , بشکل جوابیه ای توضیحی چند سوال معین , ترتیب یافته است.

تقاضای پناهندگی دراروپا واسترالیا, براساس معیار های امروز, معاهدات بین المللی, می تواند انواع مختلف داشته باشد. کیس های سیاسی , فرهنگی , عقیدتی ,نژادی, مذهبی , اجتماعی واقتصادی هر کدام مفهوم ومعیارهای عمومی وخصوصی مناسب خودرا دربحثهای حقوق بین الملل می تواند داشته باشد. پناهندگان افغانستانی دراروپا  واسترالیا ,معمولایکی از علتها ویا چندین علت فوق را برای توجیه کیس های پناهندگی خودباید مطرح نمایند. توجیه تمام علتهای فوق به دلیل واقعیت بحران ناامنی وجنگ در افغانستان , برای ارگانهای اروپای, استرالیای , کانادای وامریکایی, مربوط پناهندگی قابل قبول است. البته در صورت که ادعا, مبنای حقوقی داشته وبا مدارک معتبر, منطقی ویا توضیحات قناعت آوری همراه باشد.

نکته های اساسی کیس پناهندگی :  

هر پناهجوی , قبل از هر چیز باید نکته های ذیل را بادقت تمام مراعات نماید:

1- دراروپا بشدت قانون عمل می گردد. اروپایی ها یکی از عوامل پیشرفت وموفقیتهای  خود را در تطبیق بی چون وچرای قانون می دانند.هیچ چیزی درین کشورها خارج از چارچوب قانون معنی نمی تواند داشته باشد. حتی عواطف بشری, محبت وکمک به هم نوع در حیطه قانون قراردارد. گاهی به نظر می رسد قانون گرای در اروپا بیش از انسان گرای است.هر چند در واقع, قانون برای رفاه انسان وضع گردیده وعمل می شود. به همین دلیل وقتی یک هم وطن از آسیا پایش به اروپاه  می رسد, تمام ذهنیت ها وباورهای خودرا, از سیستم حکومت داری در اسیا دور بریزد . فرهنگ ,  سیستم زندگی وچرخ اداری در اینجارا فارغ از پیش داوری های ذهن آسیایی , بشکل مستقل درک نماید.حاکمیت قانون در اروپارا, جدی بیگرد.  قانونی را که از قبض وبسط های فراوان نیز, بر خوردار است.

.2- برای پذیرش تقاضای پناهندگی خود قبل از هر چیز, مجموعه ای گفته های خودرا اماده کند. مطابقت متن تقاضای پناهندگی خویش را با معاهدات پناهندگی بسنجد. ونیز رابطه منطقی گفته ها یا ادعای پناهندگی خود را با مصداق واقعی ادعای داده شده  ودلایل بدست داشته خودش باز بینی کند. ورابطه منطقی آن را بداند وبه همان درستی نیزبیان نماید . برای توضیح تمام ادعاهایش امادگی ذهنی داشته باشد. هر چیزی  مهم را که مطرح مینماید بعدا یادداشت نماید, تا در صحبت بعدی حرف های متناقضی را مطرح نه کند. این نکته را به این خاطرتذکر دادم که برخی ازآن عده هم وطنانی که واقعا مستحق پناهندگی می باشد,  به دلایل بی توجهی به نتایج متضاد گفتار هایش ودست کم گرفتن قانون در اروپا چانس پذیریش را از دست داده اند.

.3- تظاهر به تغییر عقاید ویا گرویدن به گروهای سیاسی , عقیدتی ومذهبی اروپایی , هیچ تاثیر برپرونده پناهندگی ندارد. چنانچه اگر کسی از سرچالاکی بخواهد برای حل مشکلات پرونده پناهندگی به این گونه فعالیت ها اقدام نماید, نتایج نه می تواند داشته باشد. زیرا پروسه قانون, جدای  از این گونه بحث ها در اروپا تطبیق می گردد.

.4- جزئیات قانون در اروپا , به دلیل عوامل مختلف هر قضیه  بی نهایت قبض وبسط دارد. اما اصل قانون قابل تغییر نیست. زیرا برای تصویب هر قانونی پروسه ذیل طی می گردد تا در مرحله آخر, راه حلی, بعنوان قانون   تصویب می گردد :

الف- وقوع تغییرات بنیادی درتمام ابعاد مربوط به کدام مسئله ای که قانون موجود ویا گذشته نمی تواند راه حل مناسب  آن باشد.

ب- شناخت وبررسی علمی تمام جوانب, ریشه ها وماهیت تغییر

 ت - بررسی راه حل های گوناگون قضیه , ماهیت واشکال کم مصرف راه حل ها...

ث- سرانجام تصویب راحل مناسب بعنوان قانون. 

مثلا درانگلیس  چند وقت قبل دولت جدید بنا بر تغییرات جدید در ابعاد مختلفی اقتصادی و سیاسی... درآن کشور وجهان, دها متخصیص را ماموریت داد تا تمام جوانب قضیه شهریه دانشجویان را بررسی نمایند, آنها سر انجام به این نتیجه رسیدند که شهریه دانشجویان را افزایش دهند . با وجود هفته ها تظاهرات خونین وحتی حمله بر موتر ملکه انگلیس که خط قرمز قانون انگلیس می باشد شهریه های دانشجوی افزایش یافت . پارلمان ومجلس سینا نیز آن را تصویب نمود. هم چنین مقایسه کنید تظاهرات باز نشستگی در فرانسه ویا تظاهرات کاهش بودجه تحصیلی در فنلاند...

به تعبیر دیگر برای تصویب وتصمیم اجرای یک قانون, بشکل علمی اخرین سنجشها وتلاش ها صورت می گرد. بعد از تصویب قانون,  مجریان وتصمیم گیرنده گان حرف اساسی دارند وآن این است که ما تمام جوانب قضیه را  بشکل تخصصی بررسی کرده ایم وبا توجه به منافع ملی , تصمیم ملی ما آن است که اعلام شده است. تغییر در تصمیمات مهم, نمی تواند با یک تظاهرات و یافشارهای سیاسی , انجام یابد. البته که تظاهرات گاهی بعنوان فشار وارزیابی مجدد ودقیق تری مسئله ضروری است؛ تظاهرات که بدون خشونت از طریق طرح منطقی خواسته ها ی بر حق وقانونی انجام یابد. تظاهرات مشکلات را از مخفیگاه آن  به سطح آورده  ودر معرض وقضاوت  افکار عمومی قرار می دهد. افکاری که سیاست مداران نمی تواند در برابر آن بی تفاوت باشد. تاثیر تظاهرات, بسته به نوع مشکل, شرایط وریشه های اساسی آن می باشد؛ که همیشه هم کارساز نیست.

 آیا تقاضای پناهندگی حق یک پناهجو است؟ 

کشورهای جهان وبه خصوص اعضاء اتحادیه اروپا تمام قوانین , مقررات و معاهدات بین المللی را امضاء نموده است . امضاء معاهدات بین المللی  به این معنی است که هیچ کشوری حق ندارد, قانونی داخلی را تصویب کند که مغایر معاهدات بین المللی باشد. بر علاوه بیشترین معاهدات مهم بین المللی ویا اعلامیه های معتبر بین المللی, مثل منشور اعلامیه حقوق بشر,  نسبت به قوانین داخلی کشورها اولویت دارد.

 ماده 14 اعلامیه حقوق بشر(( هر کسی حق دارد در برابرتعقیب, شکنجه وآزار, پناهگاهی جستجو کندودرکشورهای دیگر, پناهگاه اختیارنماید.)) این اصل حق پناهندگی را برای پناهجومحرز وتثبیت می سازد. حق که اگر با دلایل ومدرک مناسب همراه باشد وپناهند گی شخص را اثبات نماید؛ به رسمیت شناختن اش برای دولت ها الزام اور است پس از پذیریش, تمام تبعات حقوقی شهروندی راپناهجو مستحق می گردد.

 بر اساس  ماده یک کنوانسیون 28ژوئیه 1951 ژنو : پناهنده کسی است که :

(( به علت ترس موجه به علل مربوط به نژاد,مذهب ؛ ملیت ویا عضویت در بعضی گروهای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی (کشور اصلی خود) به سر می بردونمی تواندویا بعلت ترس مذکور نمی خواهدخودرا تحت حمایت آن کشورقراردهد. یا در صورتی که فاقد تابعیت است وپس ازچنین حوادثی در خارج از محل سکونت دایمی خود به سرمی برد؛ نمی تواندویابه علت ترس مذکور نمی خواهدبه آن کشورباز گردد.))ماده مذکوربرای دولت ها تکلیف آور است.

 تقاضای پناهندگی حق است که بر اساس اعلامیه حقوق بشر, توسط دولت ها به رسمیت شناخته شده است. در شرایط کنونی  هیچ کشوری نیست که رسما حق پناهندگی ومکلفیت در برابرآن را انکار نماید. دولتی که بنا بر دلایلی نمی خواهد تقاضای را بپذیرد بر مصداق حق پناهندگی تردید ایجاد می نماید. یعنی آن دولت دلایل ومدارک اثباتیه ادعای پناهندگی را نمی پذیرد؛ وبرهر نکته ان اشکال وارد نموده تا سرانجا پناهنده ای بی دفاع وغیر اگاه به مسایل حقوقی ومعاهدات بین المللی رابه ستوه اورده وخسته می سازد.

کیس پناهندگی چگونه باید باشد ؟

کیس همان تقاضا یا مجموعه ای از گفته های است که پناهنده قصد دارد,برای مراجع رسمی دولتی پناهنده پذیر, ارائه نماید. این تقاضا را , چنانچه قبلا ذکر شد باید یکی از علتهای معاهده 1951 ا توجیه نماید. یعنی شخص یا به علت تبعیض نژادی تقاضای پناهندگی می دهد . یا به علت ترس موجه  بنابر دلایل سیاسی , عقیدتی , مذهبی ,ملیتی ویا به علت عضویت در گروها یا سازمانهای اجتماعی , نمی تواند در کشورخود زندگی کند . پناهجو باید,  اسناد ومدارک اثباتیه را نیز همراه داشته باشد. ترس موجه درینجا بدین معنی است که ترس پناهجو,  دلیل داشته باشد که قناعت آور باشد وادعا را توجیه کند. ومصاحبه کننده را متقاعد نماید. معمولا پناهندگان افغانستانی دلایل وشواهد مادی به خاطر بحران واقعی در کشورهمرای خود ندارند. اما استدلال منطقی برای توضیح  ادعا واثبات ناامن بودن محل زندگی در افغانستان , بشکل که پناهنده بتواند میان ادعا ودلایل خود هماهنگی ایجاد نماید, کافی است.

 مثلا اگر کسی ادعا کند که از سن6 سالگی تا حال در ایران یا پاکستان زندگی نموده است اما به خاطر ناا منی وخطر جان ومال اش  نمی تواند به منطقه مزار شریف بازگشت نماید.  روشن است که این ادعا برای اهالی مطلع از اوضاع افغانستان قناعت آور نیست. زیرا :  معمولا برای ادم های عادی , نفس زندگی کردن درجایی  دوستی ویا دشمنی را ایجاد می کند. وقتی کسی در جایی زندگی نه کرده باشد  در انجا نه دوستی دارد ونه دشمنی . مفهوم دیگر این ادعا این است که مزار شریف افغانستان فعلا یکی ازشهرهای امن است. یا مثلا ادعا کند که از ولسوالی نادعلی ولایت هلمند است اما از مسایل عمومی آن منطقه هیج اطلاعی نداشته باشد.

بدین ترتیب کیس موفق خصوصیات ذیل را باید داشته باشد:

1- تقاضا را باید علت های مثل :  تبعیض نژادی ,مذهبی,اجتماعی ,سیاسی, عقیدتی ویا تبعیض جنسی  توجیه نماید.

2- تناقض وتضاد در متن تقاضا ومجموعه گفته هایش نباشد. از هرگونه بلوف زدن همیشه پرهیزشود.

3- هر ادعای میزان موفقیت اش به اسناد ومدارک روشن واستدلال قناعت آور بستگی دارد.

4-  تقاضاکننده باید همیشه متوجه باشد که گفته هایش بازخوانی شودتا از انتقال درست آن مطمئن شود.

5- کیس پناهندگان افغانی باید یکی یا چند مورد از علتهای  پناهندگی معاهده 1951 را داشته باشد. کیس اقتصادی ویا تحصیلی چنانچه برخی جوانان ارائه کرده اند قابل قبول نیست.

6- یکی از مدارک قوی برای توجیه  مورد خشونت وتجاوز واقع شدن,منطقه جنگی وناامن افغانستان است. که معمولا توسط میدیا یا خبر گزاری هاباز تاب یافته است. البته که ادعا از منطقه ناامن بودن باید واقعی ودرست باشد. زیرا در صورت دروغ بودن , پناهنجو نمی تواند؛ رابطه منطقی میان زندگی خود ومنطقه نا امن راتوضیح دهد.  در عین حال دروغ  در محاکم ومراجع رسمی در اروپا از ان جمله اشتباهات جبران ناپذیراشخاص می باشد.

7-  دلایل تقاضای پناهندگی باید مبنای واقعی داشته باشد.مثلا یک هم وطن پشتون اگر ادعا کند که در هلمند مورد تبعیض نژادی یا مذهبی قرار گرفته است آشکارا مبنای واقعی ندارد. در حالکه بر عکس یک هم وطن هزاره بهترین وصادق ترین ادعایش موردتبعیض  نژادی , مذهبی , عقیدتی و سیاسی ...واقع شدن در هلمند می باشد.که هیچ کسی نمی تواند آن را انکارنماید.

8- کیس تقاضای پناهندگی بر اساس چند محور ونکته ای اساسی , ساده وطبیعی ترتیب شود.کیس نباید آن چنان پیچیده باشد که گوینده , مصاحبه کننده وترجمان در کوچه وپس کوچه های آن گم شود. وسوال های را باعث شود که پناهده از پاسخ به انها عاجز بماند.تا اینجا بشکل مختصرفقط به برخی از نکات مورد ضرورت عملی در پروسه تقاضای پناهندگی , اشارت رفت .

اما هر گاه کیس پناهندگی بنا بر دلایل رد شد چه باید کرد؟

اول : اصل منع اخراج پناهنده: 

 بر اساس بند  اول ماده 33  کنوانسیون 1951 ژنو: (( هیچ یکی از دول متعاهد به هیچ نحو پناهنده ای را به سرزمین های که امکان داردبه علل مربوط به نژاد, مذهب, ملیت وعضویت در دسته ای اجتماعی به خصوص دارا بودن عقاید سیاسی زندگی یا آزادی او در معرض تهدیدواقع شود ,تبعید نخواهدکردویا باز نخواهد گردانید.))

پناهنده در اصل بر اساس معاهدات بین المللی به زور واجبار برگردانده نمی شود. البته این معاهده بالای دولت های الزام اور است که؛ سندی را بر نقض معاهده پناهندگی 1951 با دولت افغانستان , با میانجی گری سازمان ملل امضاء نه کرده باشد. اما اگر معاهده بر اساس پروتکل 3جانبه نقض شده باشد آن دولت می تواند پناهنده افغانی را اجبارا بر گشت دهد. هر چندکه در اصل سندمذکور کلمه اجبار وجود ندارد.

 اماهمین که دولت افغاستان تعهد نموده است که زمینه زندگی وامنیت پناهنده  در افغانستان فراهم است یاآن را فراهم می نماید , کافی است برای دولتها که شرایط ونوع اقامت وزندگی را بر پناهنده تحمیل نماید که خود مجبور به باز گشت شود. مثل بازگشت پناهنده های افغانستانی از هالند وناروی. پناهنده در صورت رد تقاضای پناهندگی نه باید فقط به کمک وکیلان رسمی وتعین شده امید وار باشد. پناهجو قبل از هر کاری دلایل  رد شدن تقاضای پناهندگی خودرا که از مراجع رسمی رد کننده دریافت می نماید دقت وبررسی نماید. ریشه های اصلی رد پناهندگی خود را که در گفته ها وارائه مدارک ادعایش نهفته است مرور نماید.

درک یک مشکل نخستین قدم اساسی برای حل یک مشکل است.  اگر مشکل را درست درک نه نماییم  راه حل مناسب ودرست یافت نه خواهدشد. مدارک , اسناد وادعاها, با دلایل رد پناهندگی سنجش شود. برای دریافت راه حل اساسی مشورت با کسانی دیگری نیز بد نیست. پناهنده مشکل خود را در چگونگی تشکیل  پرونده اش جستجو نماید. یعنی در اروپا بر خورد شخصی ویا قومی ویا مذهبی معمولا با پناهنده صورت نمی گیرد. در بسیاری موارد, مشکل اساسی در اشتباهات است که پناهجوخود مرتکب  آن شده است. پس از آنکه مشکل درک شد؛پناهنده  یک بار دیگر تمام جوانب مختلف پرونده خودرا ارزیابی نموده وتوجه خودرا به دو نکته اساسی معطوف نماید: 

 1- مجموعه ای گفته هایش می بایست منظم , غیر متناقض وعاری از هر گونه تضاد گفتاری باشد.

2- مدارک ودلایل ادعای پناهنده , مسئله مهم است که اکثرا هم وطنان ما به خاطر همین مشکل دومی ,تقاضای پناهندگی شان رد می شود.. مدارک باید با ادعا مطابقت داشته باشدونیز با واقعیت های جاری در کشور تطابق داشته باشد. مثلا اگر کسی ادعای مهم سیاسی یا ماجراجوی های عجیب وغریبی در کیس خود ارائه نماید. امامدارک مشخص نه از نظر استدلال ونه از نظر شخصیتی وظاهری داشته باشد, انگاه کیس به مخاطره می افتد. به خصوص اگر با واقعیت های جاری نیز هماهنگ نباشد. پناهنده پس از درک مشکل ویافتن دلایل ومدارک قوی تر برای قناعت مرجع رسمی  استناف  نماید. یعنی بار دیگر تقاضای خودرا رسما تحویل مرجع پناهنده پذیر نماید.

 البته پناهجو ممکن است به خاطر فشار ومشکلات روانی در صدد تغییر عمده ای گفته هایش افتاده باشد. وادعای جدید ونکته های مهم تری را اضافه کند. نکتهای که در مجموعه ای پرونده اش نقش تعیین کننده دارد. این کاربا خطرزیاد وبعضا جبران ناپذیری همراه است. اولین خطر این است که ممکن تصمیم گیرنده ها خود بنابر مسایل حقوق بشر ویا برخی نکته های قابل توجه در پرونده ویا به خاطر حالت حق به جانب پناهنده در صدد راه حل بهتربه نفع او افتاده  باشد. ایجاد تغییرنامناسب ومهم این پروسه را مسدود می سازد. دومین خطر این است که او با دست خود تمام راها را برروی خود مسدود می نماید وخود در جایگاه متهم به دروغ می نشیند. اتهام که برای کار اداری در اروپا بسیار نفرت اور است.

 دوم : مشکل اثر انگشت را چه باید کرد؟

بر اساس معاهده قرار داد دابلین توسط اتحادیه اروپا در سال1997بانک اطلاعاتی بنام( یروداگ) پایه گذاری شد. یروداگ عملا در سال 2003 به کار آغاز کرد. بر اساس مقررات این بانگ هر پناهجوی که وارد اروپا می شود, اولین کشور موظف به گرفتن اثر انگشت او می باشد. پس از گرفتن اثر انگشت پناهنجو, فقط همین کشور است که تقاضای پناهندگی اورا رد یا قبول نماید.در صورت که پناهنده چه در کشور اولی تقاضای پناهندگی نموده باشد ویا فقط اثر انگشت درآنجا داشته باشد وارد کشور بعدی شده واز انجا تقاضای پناهندگی نماید, کشور بعدی اثر انگشت اورا می گیرد وبا گرفتن اثر انگشت مشخص می شود که در کشور قبلی اثر انگشت دارد ویا در آنجا, تقاضای پناهندگی نیز نموده است . کشور دومی موظف است اورا بر گرداند, به کشور که اثر انگشت اووجود دارد.

حتما راهای مختلف قانونی, برای قناعت دادن کشور دومی بشکل قانونی البته , برای نادیده گرفتن اثر انگشت پناهنده وجود دارد. اما نویسنده این یادداشت تا هنوز فقط سه نوع راه حلی برای بی اثر نمودن مشکل اثر انگشت نگاری را اطلاع یافته است :

1- مدارک واسناد معتبر ارائه نماید مبنی بر اینکه حد اقل 3 ماه از اتحادیه اروپا خارج گردیده ودوباره بر گشته است. مثل پناهندگان که ازهالند بر گردانده شده است وبه خاطر مشکلات واقعی شان درافغانستان بار دیگر راهی اروپاه گردیده واز یکی دیگری کشورهای اروپای تقاضای پناهندگی نمودند وسر انجام مورد قبول نیز واقع شده اند.

2- اسناد ومدارک معتبر وانکارناپذیری از بر خوردهای غیر انسانی ویا خشونت آمیزکشور اولی ارائه نماید. واثبات نماید که کشور اولی تقاضای اورا مورد بررسی قرار نداده ویا بر خورد ها ی مغایر معاهدات بین المللی با او انجام داده است. مثل چندین کشور اروپای که اکنون اثرانگشت پناهندگان  در یونان را, حتی بدون ادعای جرمی علیه یونان خود به خود, نادیده می گیرند.

.3- هر کدام از کشورهای اروپای بشکل مستقل نیزحق دارد که بر اساس استقلال ملی وقضایی خود اثر انگشت کشور اولی را نادیده گرفته وتقاضای پناهندگی پناهجورا مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. البته معمولا چنین حالت زمان قابل پیش بینی است که تقاضای پناهندگی با استدلال قوی تر ومدارک معتبر تری همراه گردد.

واردشدن به اروپا توسط ویزا ومسئله ای پناهندگی:

 پناهجو هنگام که  توسط ویزا وارد یکی از کشورهای اروپای می شود؛ فقط می تواند از همان کشورکه ویزا گرفته است تقاضای پناهندگی نماید. را حل های قدیمی دیگر چاره ساز نیست . زیرا از سال 2009 به بعد,  مثل قرارداد دابلین وقت که یکی از کشورهای اروپای به شخصی ویزاصادر می کند, تمام اطلاعات مربوط به آن شخص را وارد بانگ اطلاعاتی می نماید که کل کشورهای اروپای انرا می تواند بیبیند.

 بر اساس معاهده ای میان اعضاء اتحادیه اروپا که اجرای ان,  از سال 2009 آغاز شد؛ فقط کشور صادر کننده ویزا می تواند تقاضای پناهنده ای را که با ویزا داخل اروپا شده است, رد یا قبول نماید. این پناهنجو  در هر کشوری دیگری که برای تقاضای پناهندگی  مراجعه نماید, آنجا اثر انگشت وتمام اطلاعات شخصی او وجود دارد. اطلاعات شخص که باعث می شود او را مجبور نماید تا تقاضای خود را به کشور ارائه نماید که از او ویزا گرفته است.

یادداشت:

این نوشته به جواب پیام هاو سوال های از این گونه بحثهای است که خواننده گان محترم سایت کانون ارسال داشته بودند ومن به یک بارگی پاسخ مختصر همه دوستان را تقدیم نمودم. ونیز به خاطرپناهدگان که جدیدا درکشور های اروپایی رد پناهندگی گرفته است ؛ این نوشته به تحریر آمد. از پرداختند به جواب هر سوال خواننده گان معذوریم. طرح این گونه بحث ها به معنی تشویق هم وطنان به پناهندگی نیست : ورنه زبان حال من این است : 

آدمی پرنده نیست

تابه هر کران که پرکشد برای او وطن شود

 سرنوشت برگ دارد ادمی 

 برگ وقت از بلند شاخه اش جدا شود

 پایمال عابران کوچه ها شود

تابش

 

     
نظر ها
افزودن جدید
ارمین  - درخواست   |13-04-2013 19:36:21
سلام و خسته نباشید خدمت جناب رجا
من ایرانی
هستم ساکن قم
من بشدت دنبال پناهندگی
هستم.میخام از راه ترکیه برم استرالیا،اگه
میشه بگین چطوری میتونم برم که سختی و مراحل
قانونی کمتری داشته باشه،خواهش میکنم زود
جوابمو بدین؛اگه میشه به ایمیلم جواب
بدین
ممنونم.
صادق  - سوال خیلی خیلی مهم   |03-04-2013 13:58:22
سلام. من با همسرم میخوایم دانمارک بریم.
البته اول خودم میخوام برم. آیا کشور خوبیه
براپناهندگی.تقاضای پناهندگی چقدر طول میکشه
تا قبول شه میانگین
hami   |18-03-2013 19:50:17
salam , man iran hastam, visaye sheingen daram , va magsade man alman hastesh,
doust daram dar alman panahandegi begiram, chikar konam be nazare shoma
lotfan
email bezanid
naser  - پناهنده   |22-11-2012 23:22:57
سلام اقای زجاء من ناصر ترابی هستم 4ساله
ایرانم خیلی وقته قصدرفتن به خارج دارم
اگرمیشه لطفان یا شماره تلفن یا ایمیل برای من
ارسال کنید
pari  - از ایران   |09-11-2012 19:43:57
سلام
من دارم ویزای شینگن و استرالیا را
میگیرم آیا میتوانم بعد از ورود به استرالیا
درخواست پناهندگی بدم البته 2 فرزند نیز دارم
abolfazl   |09-11-2012 17:47:54
salam man age momkene ye kes ejtemai mikhastam?ma alan to italy astam va mikham
beram swedan
REZA   |17-10-2012 19:50:55
salam reza hastam az iran ye keys vase panhandegi be alman mikham be imail
send konin lotfan mersi[/size][size=x-large]
REZA   |17-10-2012 19:46:02
سلام رضا هستم 22 ساله ایران زندگی میکنم.چند
ماه دیگه میرم المان.یک کیس واسه پناهندگی
میخواستم.اگه میشه به ایمیلم بزنید.ممنون
ناشناس  - re: پناهندگی مجدد درنروژ،یا در کشور دوم   |17-10-2012 19:39:38
سیدعیسی رفیع زاده نوشت:
سلام،من وخانمم در نروژترک خاک داریم
وبدون اسنادومدارک هستیم.لطفا راهنمایی
بفرمایید[/size][color=black]لطفادر زودترین زمان
ممکن[/cسolor][size=medium]
habıb jalalı  - panahendage   |15-10-2012 16:47:58
[color=olive]salam man az afghanıstan aamedam turkye mekhaham ba yek keshwer uropaye
panahenda besham we ba tahsıl khud edama deham ba nazar shuma
kudam keshwer braye man behtere jawab mana ba
emaılam befrested[/color
]
.
سیدعیسی رفیع زاده  - پناهندگی مجدد درنروژ،یا در کشور دوم   |17-09-2012 02:30:30
سلام،من وخانمم در نروژترک خاک داریم
وبدون اسنادومدارک هستیم.لطفا راهنمایی
بفرمایید[/size][color=black]لطفادر زودترین زمان
ممکن[/cسolor][size=medium]
نسيم  - سوال مهم   |11-09-2012 04:34:15
سلام
اكر در كشور اوليه فقط اثر انكشت باشد
ولي در خواست بناهندكي ندادة باشد باز هم بر
ميكردانند ؟
لطفا جواب دهيد اكة ميشه وكيل
كرفت لطفا به من بكيد
david  - درخواست كمك و راهنمايي   |26-08-2012 00:30:57
سلام من با خانواده ام كه در ايران مشكل
دارم و جانم در خطر است ميخواهم
پناهدنده شوم در پاكستان رفتم در
دفتر اسلام اباد بار اول كيس ارايه كردم
و دوباره به دليل مشكلات نرفتم من حالا دو
تا بچه دارم با خانواده ام ميخواهم
پناهنده بشم قوميت بلوچ هستم و مذهبم سني
كدوم كشور سريعتر جواب ميده ايتاليا
لندن سويد نروژ كانادا امريكا
راهنمايي كنيد چكار كنم سريع قبول
بشم ممنون به ايمليم جواب بدهيد
محمد حسینی  - rahnamayi   |08-08-2012 17:46:53
fبا سلام و خسته نباشی

میخام برم اروپا کدوم
کشور مناسبتر است از لحاظ شرایط اجتمایی و
فرهنگی بهتر است
اگه امکان داره لمبر
فونخوره بده
اگر در کیس پناهندگی بگویم در
ایران زندگی میکردم یا نه؟با تشکر
ali  - komak   |06-08-2012 18:36:06
salam aqaye raja .man afghani hastam va da iran motavaled shodam dar hale hazer
dar yunan hastam.man ghast daram ke be keshvare sweden beravam.man ye keys mo
mikham az iran bedam.albate pedaram 2sale pish az iran siport shod be
afghanestan vadar moharrame sale pish da kabol der hamleye entehari be shahatat
resid.man mikhastam ke nazare shomaro bedanam.lotfav be emeilam javab
dedid.mamnonaz shoma
زینب   |05-08-2012 17:50:42
سلام آقای رجا
من افغانی هستم ۶ ماه هست که در
ایران زندگی میکنم به همراه فامیل. قصد رفتن
به یک کشور برای پناهندگی دارم از شما چند
سوال داشتم و معلومات هیچ ندارم خواهش میکنم
شماره تلفن خود را برایم ایمیل کنید منتظر
ایمیل شما هستم.
raja   |05-08-2012 15:21:28
سلام احمد جان
من ایمیل ام را فرستادم.من
دیرپیام شمارا دیدم. برای شما ونیز این است :
raja1351@yahoo.com
sima  - zendegi dar kobol chegoneh ast?   |04-08-2012 17:01:05
salam man irani hastam mikhastam beporsam dar kabol sharayet zendegi b ch sorat
ast ma ba khanevadeh dar torkieh hastim aya mishavad b afghanestan raft baray
zendegi ?
aya anja mishavad kar kard ....chon chand khanevadeh digar hamin
soai ra darand mamnoon misham k javab dahid.
احمد محدث زاده   |02-08-2012 23:00:52
سلام خدمت آقای رجاء. بنده احمد محدث زاده پسر
آقای محمد هادی محدث زاده هستم از قم/ایران.
امیدوارم حالتان خوب باشد حاج آقای رجاء پدرم
به دنبال راهی برای تماس با شما است. اگر امکان
دارد شماره تماستان را از طریق ایمیل برایمان
ارسال کنید. تشکر.
محسن   |29-07-2012 22:36:53
سلام امیدوارم که خوب باشید و ممنون از
راهنمای های خوبتون. من 3 ماه سربازی رفتم بد
دانشگاه قبول شدم معافیت تحصیلی گرفتم الان
که درسم تموم شده برام خیلی سخته که برم
سربازی احتمال جنگم که زیاده و خسته شدم از
اینجا دنبال یه راهی میگردم که برم پناهنده
بشم.کدوم کشور راحت تر از همه پناهندگی میده
حتی سیاسی . ممنون میشم که کمکمون کنید
mohammad   |30-05-2012 21:30:44
salam mikhastam bedanam aya dar kheshvari ke keys midahi darbare keyset tahgig
mikone ya na.masalan darbare taskera.
hedayat  - راهنمایی   |05-05-2012 02:07:41
سلام من درایران هستم اینجا زندگی برای ما
خیلی سخت شده.من رشته طراهی ونقاشی درس خواندم
وخیلی به این رشته علاقه دارم.حالا میخواستم
اگه بشه ازایران به یکی ازکشورهای اروبایی
برم.درافغانستان هم مشکلات زیادی دارم
ونمیتوانم زندگی کنم حالا چه کاری باید بکنم.
تشکرراهنماییم کنید
محمد  - کمک کنین   |03-05-2012 02:14:42
سلام
من میخواستم پناهنده کشور المان یا
نروژ و یا اترش و یا استرالییا بشم...کدام کشور
اروپای و یا استرالیا راحت پناهندگی می ده؟؟و
راحت میتوان کار کرد ؟و وضعیت کمپ کدام کشور
خوبه لطفا جواب را به ایمیل من بدهید متشکرم
دوست عزیز
sahar  - panahandegi   |25-04-2012 15:23:45
slm man va hamsaram modatie donbale in hastim ke az iran be kanada panahandegi
begirim ta hododi midonim chetor bayad berim ama mitarsim ke hame chizo az dast
bedimo kari nashe toro khoda komakemon konid daram divone misham
amir   |15-04-2012 14:18:43
salam man amir hastam az iran .dar azarbaycan(baku) zendegi mikonam5 sale inja
hastam mikhaham be alman biyayam va elame panahandegi konam age mishemano
rahnemaee konid az che rahi albate be hamrahe hamsar va farzandam mer30 .
محمد  - پناهندگی المان   |13-04-2012 13:33:50
سلام من محمد هستم در ایران زندگی میکنم 18
سالمه می خواستم برم المان برای ادامه تحصیل
می خواستم ببینم که بکم فقط برای ادامه تحصیل
اومدم قبولی مرا می دهند. وچگونه در خواست
پناهندگی به محض ورود به خاک المان بدهم خواهش
می کنم جواب منو به ایمیل من بفرستید
javid  - rahnamai   |12-04-2012 17:03:36
ناشناس  - re: panahandegi   |04-04-2012 01:25:30
سعید نوشت:
با سلام من ایرانیم یه کم اطلاعات میخواستم
اول اینکه اگه بخوام به دانمارک پناهنده
شم و از ایران مستقیم برم اونجا با
ویزا برم بعد درخواست بدم چی میشه؟پاسمو
از بین ببرم یا نگهدارم؟اگه پاسمو
ببینن میفهمن قانونی رفتم
اونوقت دیپورت میکنن.خواهشا به ایمیلم
جواب بفرستین.ممنون
hamid  - darkhaste komak   |02-04-2012 21:23:47
salam man az afghanestan hastam az harat vali etelaatam az afghanestam kame
va kesam az harate age biam alman be moshkel mikhoram
lotfan rahnamaiim konid mamnon
سعید   |18-03-2012 01:59:31
اگه با ویزا بریم پاسم داشته باشیم قبول
میکنن؟نمیگن قانونی اومدی باید برگردی؟
سعید  - panahandegi   |18-03-2012 01:57:24
با سلام من ایرانیم یه کم اطلاعات میخواستم
اول اینکه اگه بخوام به دانمارک پناهنده شم و
از ایران مستقیم برم اونجا با ویزا برم بعد
درخواست بدم چی میشه؟پاسمو از بین ببرم یا
نگهدارم؟اگه پاسمو ببینن میفهمن قانونی رفتم
اونوقت دیپورت میکنن.خواهشا به ایمیلم جواب
بفرستین.ممنون
` jawid  - میخوام به لمان برم مد رک ندارم رهنمائی میخوام   |08-03-2012 20:42:18
سلام با تشکر از راهنمایی شما اما من دوتا

موضوع رو نمی دونم من ازافقانستان هستم برای
در
خواست پناهندگی از کجا باید اقدام کنم ؟
ایا
از ایران میشه من المان رو دوست دارم /
سوال
بعدیم اینه که چی باید بگم تا پناهندگیم
100
درصد قبول بشه ممنونم منتظر پاسختون هستم
/
اگه میشه به ایمیلم بزنید خیلی ممنونم
18ساله هستم منتظرم
پیمان  - پناهندگی سوئد   |17-02-2012 20:51:41
سلام
من قصد مهاجرت به سوئد دارم به برادرم من
مهندس عمرانم و برادرم مهندس نفت
1-چه کیسی
بدم
2-سوئد بهتره یا آلمان؟
3-واسه رفتن به سوئد
باید از چندتا کشور دیکه بگذریم بعد ازمون
ایراد نمی گیرن و بفرستنمون به کشور اولی یا
باید دروغ بگیم؟
4-بعد از درخواست می تونیم
سزیع کار کنیم؟
5-چند درصد احتمال این هست که
برمون بگردونن به ایران؟کشور دیگه ای بریم
عیبی نداره فقط ترس از ایرانه
ناشناس   |17-02-2012 15:34:59
salam
tashakor az etelaat jame wa mofid shoma
man uropa hastam wakean mabahes
shoma sehad darad wa dorost hast
baz tashakor mikonam
پگاه  - پناهندگی سوئد   |29-01-2012 15:19:17
سلام من میخواستم برم سوئد دیگه همونجا بمونم
برنگردم آیا وکیلی هست که یکسری کارهای من و
انجام بده
وحید  - کمک   |28-12-2011 13:09:37
ضمن عرض سلام خدمت شما بنده مشکلی دارم
امیدوارم با راهنمایی شما عزیز راه حلی پیدا
کنم بنده به همراه خانواده خود در ایتالیا
هستم نمیدانم شما از مشکلات ایتالیا خبر
دارید یا نه من در یونان 1 سال زندگی کردم ولی
مشکلاتی که در ایتالیا کشیدم درطول زندگیم
نکشیدم البته من مدرک 1 ساله ایتالیا رادارم
ایا راهی هست برای رفتن بهکشورهای دیگر مثلا
المان چون چند خوانواده دیگر هم با همین
مشکلات من به المان رفتند تا بحل یکنیم سال
هست هنوز نگایشان کرده امیدوارم جواب من
رابدهید بسیار تشکر
ناشناس  - re: راهنمایی   |24-12-2011 09:33:05
نادر نوشت:
سلام و خسته نباشیدخدمت شما که به همنوعان
خود کمک سرنوشت ساز می
فرمائید.
اگر برایتان امکان دارد
به سئوالهای من پاسخ دهید شاید برای
دیگران هم مفید باشد
1- با ویزای یک کشور
شینگن مثلا ایتالیا میتوان بدون آنکه
به ایتالیا سفر کرد مستقیما به فنلاند
آمد
2- بعد از ورود به هلسینکی باید به کجا
رفت ودر چه ساعاتی بهتر است مراجه کرد با
توجه به اینکه من و خانواده ام هیچ جا را
بلد نیستیم و زبان انگلیسی هم ضعیف است
.
3- اگر در فرودگاه پرسیدند کجا میروید و
برای چه به فنلاند آمدید چه...
hassan   |02-12-2011 18:53:31
salam man az keshvare holland taghazaye panahandegi kardam am javabe manfi
gereftam va hala mikhaham bekheshvare otrish beravam aya momken ast asare
angoshte man dar nayayad sene man22 ast
sharif  - salam   |16-11-2011 16:26:16
I want some information about swiss please help me and want to migrat to there
and thanks for ur
javad  - doblin   |12-11-2011 22:00:36
ba salam khadmate shoma bande6 mahe ke der narwe hastam bad dobline eitaliya
hastam alan mikhand mano bafrastan eitaliya man az sistam raftam biron bad
polic dombalame ke mano bargardonen eitaliya man dar hale hazar pishe dost
dokhtaram zandagi mikonam bad dost dokhtaram az man hamelast aia tasire mosbati
baraye man darad bad dost dokhtaram ghaboli darad ve dar komon hast
ناشناس  - re: درخواست پناهندگی   |11-10-2011 14:08:39
یوسف نوشت:
سلام با تشکر از راهنمایی  شما اما من
دوتا موضوع رو نمی دونم من از ایرانم
برای در خواست پناهندگی از کجا باید
اقدام کنم ؟ ایا از ترکیه میشه من استرالیا
رو دوست دارم / سوال بعدیم اینه که چی
باید بگم تا پناهندگیم 100 درصد قبول بشه
ممنونم منتظر پاسختون هستم / اگه میشه به
ایمیلم بزنید خیلی ممنونم
سپیده  - re: درخواست پناهندگی   |05-10-2011 16:47:21
[quote=یوسف]سلام با تشکر از راهنمایی شما شما .
میخواستم بدانم من میتوانم با ویزای توریستی
به آلمان وارد بشوم و همانج بمانم و خود را
معرفی کنم . یا حتما باید به صورت غیر قانونی
وارد کشور آلمان شوم و پاس خود را از بین ببرم .
کدام بهتر است؟ .
رفییق   |15-09-2011 23:30:50
به ویزای نوع شنگن و قانونی هر کدام از
کشورهای اروپایی می توان به کشور عضو شنگن
مسافرت نمود .فنلند وایتالیا عضوشنگن است.به
جواب دوم شما!هنگام ورودبه هر کشور اروپای در
میدان هوای به هرکسی که انجا باشد وکارمند ان
محیط به نظربرسد چیزی را سوال کنی جواب مثبت
می دهد وملزم به راهنمایی است.همیشه چنین است
وچنین خواهد بود.
nader   |14-09-2011 21:56:29
سلام و خسته نباشیدخدمت شما که به همنوعان
خود
کمک سرنوشت ساز می فرمائید.

اگر برایتان
امکان دارد به سئوالهای من
پاسخ دهید شاید
برای دیگران هم
مفید باشد
1- با ویزای یک کشور
شینگن
مثلا ایتالیا میتوان بدون
آنکه به
ایتالیا سفر کرد مستقیما به
فنلاند آمد
2- بعد
از ورود به هلسینکی باید
به کجا رفت ودر چه
ساعاتی بهتر
است مراجه کرد با توجه به اینکه
من و
خانواده ام هیچ جا را بلد نیستیم
و زبان
انگلیسی هم ضعیف است .
 3- اگر در
فرودگاه
پرسیدند کجا میروید و برای چه
به فنلاند ...
رفیق   |14-09-2011 21:42:40
نادر جان سلام

من گاهی بشکل تصادفی می بینم
جواب هارا . تجربه چندین نسل نشان می دهد که
شمابه درس هایتان ادامه بدهید بهتر است حتی
برای ماندن در اروپا هم این تنها وبهترین راه
شما است.من جای شما باشم مشکل اقتصادی را در
کارهای ولو اندک مثل کاردر دکانهای مواد غذای
اسیایی هاحل می کنم که در هرجای اروپا است.
زیرا اتمام درس مسله بی نهایت جدی است هر
شمشیری را که بزنی هیچ است فقط درس هایت را
تمام کن به هر قیمت که شود. در رابطه با
پناهندگی شما مقاله چالش های پناهندگی را
بخوانجواب شما بشکل روشن در ان باز تاب یافته
است.
moin   |14-09-2011 06:25:37
BA SALAM
Az shoma khhsh daram pasokh nader dahid k
moshkl mn niz b an nazdik
ast
احمد  - محصل نیار مند   |11-09-2011 04:59:18
سلامواحترامات تقدیم میدارم.
امابعد.سوال دوم من این است فاکولته شخصی است
درسال ۵۰۰۰یورو باهمه مصارف ۹۰۰۰یورو می شود
من نصف ان رادادم برای سمستردوم بول ندارم کار
هم نیست.اګرسمستراول بخوانم برایم فایده دارد
یاضایع ۶ماه ویزه ام میباشد لطفا همکاری کنید
تشکر.
احمد  - محصل نیاز مند   |11-09-2011 04:42:45
سلام خدمت شماتقدیم میدارم من ویزه
۱ساله شنګن تحصیلی دارم می خواهم بناهندهکی
به جرمنی یاناروی.ویابلجیم بدهم اسر انګشت
درهیج جا ندارم لطفا مرا رهنمایی کنید
تشکر...بااحتراماحمد کابلی
نادر  - راهنمایی   |09-09-2011 03:05:28
سلام و خسته نباشیدخدمت شما که به همنوعان خود
کمک سرنوشت ساز می فرمائید.
اگر برایتان
امکان دارد به سئوالهای من پاسخ دهید شاید
برای دیگران هم مفید باشد
1- با ویزای یک کشور
شینگن مثلا ایتالیا میتوان بدون آنکه به
ایتالیا سفر کرد مستقیما به فنلاند آمد
2- بعد
از ورود به هلسینکی باید به کجا رفت ودر چه
ساعاتی بهتر است مراجه کرد با توجه به اینکه
من و خانواده ام هیچ جا را بلد نیستیم و زبان
انگلیسی هم ضعیف است .
3- اگر در فرودگاه
پرسیدند کجا میروید و برای چه به فنلاند آمدید
چه بگوییم.
با تشکرفراوان از شما
باربد   |07-09-2011 21:34:43
از شما ممنون هستم دوست عزیز
rafig   |07-09-2011 10:44:01
سلام بر دوست که ویزای 1 ساله یونان را گرفته
است. از طریق هوای معمولا بهتر است چون بازرس
میدان هوای وسایل پیش رفته دارند ونیز متخصص
امور تشخیص ویزا است شما چون واقعا ویزا
دارید. از طریق زمینی معمولا در ورود به اروپا
به خصوص از سمت اوکراین احتمال تقلب داده
وازار دادند تقریبا حتمی است. البته بشترینه
این گونه است اما ممکن شما راحت بیایید. باز هم
مسیر راه را کسانی که رفت وامد دارن بهتر می
داند از انها سوال کن. ودیگر اینکه همانطور که
در نوشته گفته شده است بر اساس توافقات میان
اروپا شما را بر می گرداند به یونان چون انها
باسخگو...
باربد  - محمد رفیق رجاء   |04-09-2011 04:21:33
باسلام و تشکر از شما
من و خانواده ام در
اوکراین اقامت 1 ساله یونان را گرفته ایم
میخواهیم با کیس و مدرک معتبری که دارم به
سوئد یا فنلاندرفته تقاضای پناهندگی نمائیم

1- امکان دارد ما را به یونان بفرستند
2- از چه
راهی باید برویم زمینی یا هوایی
از شما خواهش
میکنم من و خانواده ام را از سرگردانی نجات
دهید
ali   |05-06-2011 16:02:32
salam aghaye raja man binahayat az rahnamayi shoma sepas gozaram lotfe
bozorge kardin behama
زهره   |12-04-2011 19:26:54
سلام همسرمن 4 سال پیش پناهنده شد به المان و
اثر انگشت داده ولی بعد برگشت وحالا می خواهیم
که پناهنده اتریش بشیم می خوام بدونم ممکن
برمون گردانن ایران یا المان؟
بدخشی   |09-04-2011 12:19:41
سلام جناب رجا
من ودوستان از این سایت ومقاله
خوب شما واقعا اصتفاده کردیم واگر این مقاله
نبود کیس ما را خراب جور می کردیم ما در باره
پناهندگی گنگ بودیم بجا است از طرف دها تن از
اشنایم از شما تشکر کنم.ما دست هموطنانی را می
بوسیم گه برای هموطنانش زحمت می کشد
ناشناس   |20-03-2011 22:51:44
arash_ffff@yahoo.com
ناشناس   |20-03-2011 22:50:51
salam man motevalede iran hastam va alan 22 sal daram va 6 mah hast ke dar
unann hastam mikham beram be ye kam dar moorede kis mano rahnamai konid mamnoon
mohamad.  - salam   |16-03-2011 00:04:51
salam aghaye raji man az shoma komak mikham khaheshan yek ertebat mikham dashte
basham
mohamad.  - harf   |16-03-2011 00:03:16
man mikhaham harfayam ra ba sohbat be shoma begoyam lotfan yek rahe ertebad ba
shoma be man neshan bedahid yek shomare telefob khaheshan
hasibulla   |15-03-2011 15:05:28
salam agay raja
mamnun az shoma wa hamkari hay hoqoqi shoma ma bisyar
istifada kardim
az mqala shoma
رجاء   |21-02-2011 21:56:43
در جواب خانمی عرض می شود که نه نمی توانید.
کورس ودرس بخوانید وشما در شرایط که هستید کار
کنید بعدا حتما می توانید فامیل تان را کمک
کنید.
amir  - re:   |19-02-2011 15:38:39
fateme نوشت:
ba arze salam .man 6 mah mishavad ke be fanland amadam .va 1mah mishavad ke
eghamate 1sale gereftam.mikham beram iran madro 4 khaharam ra bebinam
ama hamsaram pol bilit nemide va tamas telefonihayam raham mahdud mikone
.khheili tanham .az shoma mikham mara rahnamaee konid.hal
ke nemitavanam beravam aya mitanam davat name baraye madaram befrestam
?vadigaar inke aya mitavanam taghazaye panahandegi barayeshan
bekonam.(madar va 4 khaharam)batashakor.lotfan be emeilam javab bedin
va komakam konid
amir   |19-02-2011 15:33:53
salam.avalan ba tashakor az shoma aghaye rajai.man dar finlland hastam
polic az man mohasebe gerefte ama man keic nadadam nadashtam montazere
vezarate khareje hastam khaheshan be man komak konid .agr betavanim
ertebat bar gharar konim hame majera rao migoyam .
mohammad  - salam   |16-02-2011 19:07:08
salam khaste nabashid
ba tashakkor az site jalebetan estefade kardim kheili ali
bood makhsoosan nasre akhare matn omidwaram hameye afghani ha har ja ke hastand
be zoodi ghabooli begirand
fateme  - chera   |15-02-2011 22:55:08
salam chera javabe mano nemidin
اکبرقرباغی   |01-02-2011 18:26:07
سلام دوست عزیز
امید وارم خوب وسرحال باشی
تصادفی در گوگل مسله پناهندگی را می گشتم ورد
پای شمای عزیز را یافتم چه قدر خرسندم به خدا
اگر لطف کنید ایمیل خود را در آخر این نوشته
تان بنویسید ممنون می شوم.
fateme   |30-01-2011 19:01:59
ba arze salam .man 6 mah mishavad ke be fanland amadam .va 1mah mishavad ke
eghamate 1sale gereftam.mikham beram iran madro 4 khaharam ra bebinam ama
hamsaram pol bilit nemide va tamas telefonihayam raham mahdud mikone .khheili
tanham .az shoma mikham mara rahnamaee konid.hal ke nemitavanam beravam aya
mitanam davat name baraye madaram befrestam ?vadigaar inke aya mitavanam
taghazaye panahandegi barayeshan bekonam.(madar va 4 khaharam)batashakor.lotfan
be emeilam javab bedin va komakam konid
haqbin   |28-01-2011 14:21:45
salam aqay raja
ba tashakkor az shoma wa sepas frawan az nawishtay shoma agar
amkan dasht telphon tan ra bray ma lotf konid swal khososi daram dr baray kis
am agar mishawad man hozoran mi ayam ba helsinki do bacha daram 2 sal ast qaboli
nadram
محسن اردکانی   |26-01-2011 23:34:31
سلام اقای رجا
تشکر از نوشته بسیار خوب مفید
وحقوقی برای راهنمایی پناهندگان سرگردان. یک
سوال بنده دارم من هم کارشناسی حقوق را از
ایران گرفته ام درین گونه مسایل کمی مطالعه
داشته ام. من واقعا از افراد تحت تحقیب رژیم
ایران هستم که در انتخابات ریس جمهوری از جمله
معترضان بودم. درایران اکنون انهای که عکس شان
در تظاهرات در امده است یکی یکی به زندان می
رود. عکس من هم بدست عوامل رزیم است. من هر چه
می گویم دولت ناروی قبول نمی کند.من سند ومدرک
مشخص همرایم ندارم فقط از طریق مبایل از خانه
برایم گفت که افراد لباس شخصی دم در امده اند
م...
نیکوی   |23-01-2011 14:24:12
اها صادق جان
من همسایه شما هستم عزیز دل
دیروز دیدمت سلام کردم نه دیدی. اما تو اگر یک
کار بکنی جواب شما حل می شود. همین مقاله را
خوب بخوان یهنی اگر اثر انگشت داشته باشی فقط
همین اتریش خودمان باید تورا جواب بده دیگه
جای اگر بروی تو را از طریق اثر انگشت شما گیر
می کنه پس می فرسته به اینجا. اما اگراثر انگشت
نداشته باشی بزن به چاک هر خرتو خری که بکنی
هیچ به هیچ .فریدون نه فرامرز نوشته را یک بار
دیگر دقیق بخوان همه چیز را که نیاز داریم
گفته شده
صادق  - salams   |22-01-2011 12:58:36
با عرض سلام و تشکر از زحمات شما
من در کشور
اتریش هستم و در خواست پناهندگی مرا رد کرده
اند به دلیل نا اگاهی از قوانین نتوانستم کیس
خوبی ارایه کنم؟
حالا چند میخواهم به کشور
دیگری بروم
نمیدانم ایا احتمال این هست که
اثر انگشتم در نیایید؟
ایا میتوانم کیسم را
بدل کنم؟
لطفا مرا راهنمایی کنید در شرایط
دشواری هستم
اگر امکانش هست به ایمیل من جواب
بدهید
با تشکر
یوسف  - درخواست پناهندگی   |12-01-2011 23:10:28
سلام با تشکر از راهنمایی شما اما من دوتا
موضوع رو نمی دونم من از ایرانم برای در
خواست پناهندگی از کجا باید اقدام کنم ؟ ایا
از ترکیه میشه من استرالیا رو دوست دارم / سوال
بعدیم اینه که چی باید بگم تا پناهندگیم 100
درصد قبول بشه ممنونم منتظر پاسختون هستم /
اگه میشه به ایمیلم بزنید خیلی ممنونم
هارون   |03-01-2011 18:41:37
سلام اقای رجا
تشکر مدت ها بود سرگردان پشت
همیتو گب ها وخیلی از دوستان نیاز داشتند.
جهانی سپاس هیچ جای سایت ایرانی افغانی چنین
راهنمایی واخوب ومفید نیافته بودم
hassan elyasi  - سلام   |03-01-2011 05:34:37
سلام خدمت همه مخلصان!
من از صمیم قلب همکاری
وهمدلی تان رابا مهاجرین تحسین می کنم
امیدوارم که همیشه افغان های ما
مخصوصآانهایکه دست نگارش دارندبه مانند شما
باشندتابجای نق زدن وناامیدکردن مردم
راراهنمای سودمند نماید
بازهم تشکر
نوشتن نظر
نام:
ایمیل:
 
آدرس سایت:
عنوان:
قالب نوشته:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
کد داده شده را وارد کنید.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
firma reklam rehberi